Cíle

 • Upevňovat bohaté a pevné vazby mezi českými a francouzskými přáteli
 • Rozvíjet zájmy a tradice naší země: jazyk, historii, kulturu
 • Sdílet kulturní a hudební bohatství
 • Předávat a rozvíjet místní zdroje dědictví
 • Umožňovat hudební a další tematické výměny
 • Umožnovat a usnadňovat šíření a provozování hudby
 • Propojovat a poznávat nové lidi, překonávejte jazykové bariéry
 • Nabízet veřejnosti nový zajímavý repertoár, objevovat nové hudební světy
 • Spojovat lidi, kteří chtějí studovat a rozvíjet sborový I sólový zpěv, individuální či souborovou instrumentální hudbu, divadelní umění …
 • Organizovat školení a přednášky ke vzdělávání svých členů prostřednictvím stáží, workshopů, zkoušek a výletů …
 • Pořádat kulturní akce…
 • Účastnit se místních slavností ve spolupráci s jinými kulturními organizacemi
 • Podporovat hudební setkání na mezinárodní úrovni …
 • A zejména radovat se ze společného muzicírování a tvoření!