Úvod

Kultura nabízí nedozírnou škálu možností, barev, zvuků, tvarů …

Dědictví našich předků si neseme stále v nás, žijeme tak, jak nás naučili žít, jsme vděční za to, co pro nás objevili v mnohem těžších podmínkách než jsou naše současné.

Tato „savoir-faire“, která se předávají z otce na syna, z matky na dceru ovlivňují naše rodiny po celá staletí.

Vážíme si těch, kteří udržují tradice naživu, snaží se vrátit zpět k materiálům, surovinám, gestům… Tam, kde tyto dovednosti stále existují, lze zachovat a podpořit dynamiku kraje, soužití občanů a napomáhat místnímu ekonomickému a dynamickému rozvoji.

I hudba je zásadním aspektem, provází nás od kolébky, je součástí našeho života, přináší radost, dojetí, vzpomínky bez ohledu na náš původ.


Kulturu vytváříme my všichni.

Kulturu si předáváme z generace na generaci.

S kulturou žijeme a objevujeme.

Kultura je naše savoir-faire.

Kultura je hudba, řemeslo, umění, tradice.

Kultura je radost, dojetí, vzpomínka.

Kultura jsou naše dovednosti, které se snažíme zhodnotit.

Kulturu vytváříme my všichni.