Činnost

Kreativita je inteligencekterá se baví. “ 

Albert Einstein

Podpora a pomoc je hlavní náplní naší činnosti. Naší snahou je podporovat regionální výrobce v jejich rozvoji, šířit jejich know-how v zahraničí, nacházet jim užitečné kontakty, navazovat vztahy s dalšími řemeslníky působícími v podobných odvětvích a prohlubovat tak spolupráci mezi nimi.

Stejně jako místní řemeslné dědictví podává svědectví o minulosti a provází nás dennodenně, i my bychom chtěli uchovávat a směřovat tradiční znalosti k novým obzorům…

Jde o důležitý krok, jehož cílem je povzbudit ostatní aktéry, aby investovali do venkovské turistiky a propagace místních produktů.

CO PRO TO DĚLÁME

  • Podpora na veletrzích a výstavách
  • Podpora humanitních projektů
  • Poradenská činnost
  • Komunikace s dovozci
  • Pomoc při navazování nových zejména frankofonních vztahů
  • Pomoc při obchodní korespondenci
  • Komunikační podpora (e-mail, telefon…)