Časté dotazy

Je nutné přihlásit za člena i nezletilé dítě?

Věková hranice člena spolku není omezena. Dítě se může zúčastnit klubových akcí v doprovodu zákonného zástupce. Dítě ve věku 15 – 18 let se smí akce zúčastnit samostatně pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Když se přihlásím za člena, musím se účastnit všech akcí?

Je zcela na vás, kolika klubových akcí se rozhodnete zúčastnit.

Jakým způsobem jsou organizovány akce?

Vždy záleží na povaze organizované aktivity. Pokud je nutné, spolupracujeme s osvědčenými dodavateli služeb (kostel, občerstvení, autobus..). Maximum služeb se snažíme zajistit našimi členy. Veškerá aktivita je předem konzultována.

Pokud mám zájem o akci, je nutné být členem spolku?

Není povinné být členem spolku, pokud se chcete zúčastnit akce, nicméně jako člen máte výhody člena spolku, členství tedy doporučujeme.

Jak dlouho trvá schválení členství?

Přihlášku každého člena musí schválit statutární orgán – předseda spolku. Schválení proběhne v nejkratším možném termínu, většinou však ne déle než 3 pracovní dny.  

Jaký je členský příspěvek?

Členský příspěvek je stanoven výborem spolku pro rok 2020 na 200,- Kč ročně.

Je členský příspěvek jednorázový?

Členský příspěvek není jednorázový, ale roční, platí se tedy každý rok a jeho výše se může měnit. Členský příspěvek může být i nefinanční dar nebo poskytnutá služba.

Co hradím z členského příspěvku?

Spolek Kultura a Tradice, z. s. je nezisková organizace, která pořádá akce zejména pro své členy. Z členských poplatků je hrazena povinná režie organizace, jako je vedení účetnictví, správa webu, tisk materiálů a organizace akcí.

Do kdy mám zaplatit za akci, na kterou jsem se přihlásil(a)?

Pro každou akci je vystavena dohoda, ve které jsou stanoveny platební podmínky. Termíny platby záleží na povaze akce a jsou předem domluveny a vzájemně schváleny.

Jakým způsobem mohu platit poplatek za akci?

Preferujeme bezhotovostní platbu dle instrukcí uvedených v platebních podmínkách.

Jsme pojištěni?

V ceně kurzů není zahrnuto pojištění storna. Je vaší odpovědností uzavřít takové pojištění u vašeho pojistitele, zejména pokud vám v účasti na kurzu může bránit známé zdravotní riziko.
Pokud jste se však museli odhlásit z plánované akce z důvodu, který jste nemohli ovlivnit, můžete za sebe sehnat náhradu, v opačném případě je nutné uhradit již vynaložené náklady na organizaci. Bude vyžadováno lékařské potvrzení nebo jiný doklad (nehoda, dopravní stávka atd.).
O zdravotních problémech, alergiích či jiných je nutné nás informovat hned při registraci.