Akce

Co plánujeme

MOZART V PRAZE

  • KONCERT 6. ÚNORA 2022, v 18h
  • Kostel Šimona a Judy v Praze, U Milosrdných, 110 00 Staré Město

Organizace benefičního koncertu v rámci francouzsko-českého předsednictví při EU v roce 2022.

Otevření francouzsko českého roku a poděkování zdravotníkům za péči v předchozích letech.

Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu handicapovaných dětí s mentálním a kombinovaným znevýhodněním.

Přizvána byla Francouzská ambasáda.

Projektu se zúčastní amatérský pěvecký sbor TUTTI VOICE a jednotlivci, kteří mají zájem zazpívat si v Praze s doprovodem profesionálního tělesa, Filharmonie z Hradce Králové a profesionálních sólových pěvců.

V případě zájmu, pozitivního ohlasu a úspěšného průběhu festivalu bude následující rok zorganizován další projekt.

EKOLOGICKÝ PROJEKT „ET SI UN JOUR“ v LYONU

„A kdyby jednoho dne…“

  • 2. – 3. března 2022
  • Koncertmí hala Confluence, Lyon

Pod záštitou „La Maîtrise Saint-Marc“ se sbormistrem Nicolasem PORTE proběhne na jaře 2022 v Lyonu umělecký a ekologický projekt.

Projektu se zúčastní 15 sborů z 13 francouzských regionů i z Nové Kaledonie, tedy téměř 600 sboristů. Českou republiku bude reprezentovat dívčí sbor z Litoměřic „Pueallae Cantantes“.

Festival vzniká ve spolupráci s organizací BOBO Planete. Toto sdružení se podílí na školních projektech pomocí programů, didaktických nástrojů a zábavných příspěvků. Obrací se na děti a mladistvé, kterým svěřuje úkol „Jsem doktor pro naši Zem“.

Tato kolektivní akce má za cíl bojovat společně proti vyčerpání zdrojů a změnám klimatu.

Prostřednictvím této projekce do budoucnosti chceme ukázat, že svět kultury, životně důležitý prvek dynamické společnosti, po překonání této zdravotní krize znovu získá své místo.

PROPAGACE ŽINYLKY Z PARDUBICKÉHO KRAJE

Naší snahou je znovu uvést opět tkalcovské řemeslo na výsluní a propojit naše české kořeny s francouzskými, protože právě Lyon je kolébkou tkalcovství. Kolem roku 1750 se ve Francii narodil nový způsob výroby vlasové tkaniny, tzv. „chenille“ (housenka), pro nás známá jako ŽINYLKA. Do Hlinska doputovala z Vídně kolem roku 1880, kde se na výrobu navázalo a díky Josefu Laškovi se nový způsob zvaný „cvirnování“ zapsala do dějin. Hlinsku se tehdy po právu říkalo malá Vídeň.

V Lyonu jsme navštívili muzeum „Maison des Canuts“. Lze zde shlédnout nejen výstavu vzorků, utkané výrobky, ale i krásný film o vzniku hedvábí. Seznámili jsme se s autentickým prostředím, ve kterém tkalci dříve tkali i žili se svými rodinami.

Věříme, že se nám podaří do tohoto krásného francouzského prostředí umístit i náš český produkt a propojit tak opět tkalcovský svět.

SETKÁNÍ ČESKÝCH SBORŮ A FRANCOUZSKÉHO SBORU MELODIA Z BORDEAUX

  • Duben 2022
  • Praha – Brno – Znojmo – Moravský Krumlov – Kutná Hora

FOLKLORNÍ FESTIVAL NA JIHU FRANCIE

  • Červenec 2022
  • Marseille – Nice